Cookies

JELD-WEN Norge A/S er opptatt av å beskytte, ta hensyn til og respektere ditt personvern.

Denne policyen (sammen med våre bruksbetingelser og andre dokumenter det henvises til i den) fastsetter grunnlaget for hvordan personlige data vi samler inn om deg, eller som du gir oss, vil bli håndtert av oss.  Les følgende nøye for å forstå våre synspunkter og rutiner med hensyn til dine personlige data og hvordan vi vil håndtere dem.
INFORMASJON VI KAN INNHENTE FRA DEG
Vi kan innhente og behandle følgende data om deg:

IP-ADRESSER
Vi kan samle inn informasjon om din datamaskin, inkludert din eventuelt tilgjengelige IP-adresse, operativsystem og nettlesertype, for systemadministrering, registrering av kompilert informasjon til våre annonsører og tilknyttede selskaper, samt evaluering av hvordan nettstedet brukes. Dette er statistiske data om våre brukeres surfeaktiviteter og -mønstre, og vil normalt ikke identifisere enkeltpersoner. Vi kan og vil bruke IP-adresser for å identifisere deg når vi føler det er nødvendig for å sikre overholdelse av bruks- eller tjenestevilkårene for vårt nettsted, eller for å beskytte vår tjeneste, nettside, kunder eller annet.
INFORMASJONSKAPSLER
På denne nettsiden bruker vi forskjellige verktøy for å måle og analysere informasjon om besøk på nettstedet. I den forbindelse bruker vi din IP-adresse (en rekke tall som identifiserer en datamaskin på internett) for å samle inn blant annet internettrafikkdata og data om din nettlesertype og datamaskin. Vi vil ikke bruke dataene for å identifisere deg personlig.

Det vil også bli brukt informasjonskapsler. En informasjonskapsel er en liten fil som lagres på datamaskinen din når du besøker et nettsted. Hvis du besøker nettsiden igjen, blir det registrert som et nytt besøk ved hjelp av informasjonskapselen. Vi vil ikke bruke informasjonskapselen for å identifisere deg personlig. Informasjonskapselen vil ikke bli brukt til å identifisere deg på nettstedene til tredjeparter. Du kan konfigurere nettleseren til å avvise informasjonskapsler, slette informasjonskapsler eller til å få beskjed dersom det legges inn en informasjonskapsel. Du kan finne ut hvordan du gjør det ved å klikke på “hjelp” på nettlesermenyen.

HVOR VI LAGRER DINE PERSONLIGE DATA
Dataene vi samler inn fra deg kan bli overført til, og lagres hos, et bestemmelsessted utenfor EØS. De kan også bli behandlet av personell utenfor EØS som jobber for oss eller for en av våre partnere. Slikt personell kan blant annet være involvert med å effektuere din bestilling og levere støttetjenester. Ved å oversende dine personlige data samtykker du i denne overføringen, lagringen eller behandlingen. Vi vil ta alle forholdsregler for å sikre at dine data blir behandlet trygt og i samsvar med denne personvernpolicyen.

All informasjon du gir oss blir lagret på våre sikre servere. Når vi har gitt deg (eller når du har valgt) et passord som gjør at du får tilgang til visse deler av vårt nettsted, har du ansvar for å holde dette passordet konfidensielt. Vi ber deg om ikke å gi passordet videre til noen.

Dessverre er ikke overføring av informasjon via internett fullstendig sikkert. Selv om vi gjør vårt beste for å beskytte dine personlige data, kan vi ikke garantere sikkerheten til dataene som overføres til vårt nettsted – all overføring skjer på egen risiko. Når vi har mottatt dine opplysninger, vil vi følge strenge prosedyrer og sikkerhetstiltak for å hindre uautorisert tilgang.
BRUK AV INFORMASJONEN
Vi bruker informasjonen om deg på følgende måter:

Vi kan også bruke dine data, eller tillate utvalgte tredjeparter å bruke dine data, for å gi deg informasjon om varer og tjenester som kan være av interesse for deg, og vi eller de kan kontakte deg om disse per e-post, post eller telefon.

Hvis du er en eksisterende kunde, vil vi bare kontakte deg via elektroniske tjenester (e-post eller SMS) med informasjon om varer og tjenester som ligner dem som var aktuelle ved et tidligere salg til deg.

Hvis du er en ny kunde, og dersom vi tillater utvalgte tredjeparter å bruke dine data, vil vi (eller de) kun kontakte deg elektronisk hvis du har samtykket til dette.

Hvis du ikke ønsker at vi skal bruke dine data på denne måten eller oversende dine opplysninger til tredjeparter for markedsføringsformål, bes du merke av i den aktuelle boksen på skjemaet vi samler inn dataene om deg på.

Vi videreformidler ikke informasjon om identifiserbare enkeltpersoner til våre annonsører, men vi kan gi dem kompilert informasjon om våre brukere (vi kan for eksempel fortelle dem at 500 menn under 30 år har klikket på deres annonse på en bestemt dag). Vi kan også bruke slik kompilert informasjon for å hjelpe annonsører med å treffe riktig målgruppe (for eksempel kvinner i et bestemt geografisk område). Vi kan bruke de personlige dataene vi har samlet inn om deg til å sørge for at vi imøtekommer våre annonsørers ønsker ved å vise deres annonse til den målgruppen.

VIDEREFORMIDLING AV DIN INFORMASJON
Vi kan videreformidle din personlige informasjon for alle medlemmene i vår gruppe, noe som omfatter våre datterselskaper, vårt overordnede holdingselskap og deres datterselskaper.

Vi kan videreformidle din personlige informasjon til tredjeparter dersom:

Deling av informasjon

Personlig informasjon er informasjon om deg som er personlig identifiserbar, for eksempel navn, adresse, e-postadresse eller telefonnummer, og som ikke er offentlig tilgjengelig på annen måte. JELD-WEN vil ikke selge eller leie ut din personlige informasjon. Vi vil ikke videreformidle personlig informasjon som du gir om deg selv på en måte som kobler deg til den personlige informasjonen, bortsett fra når vi har din tillatelse eller under spesielle forhold, slik som når vi i god tro mener at loven krever det eller under forholdene beskrevet nedenfor. Her kommer en beskrivelse av noen av måtene din personlige informasjon kan videreformidles på.

Vi kan dele personlig informasjon vi samler inn med andre enheter, for eksempel:

Ved å be om mer informasjon, gir du oss tillatelse til å overføre din personlige informasjon til annonsøren, slik at denne kan imøtekomme din anmodning. I mange tilfeller vil bare din e-postadresse bli videreformidlet.

Sikring av kundeinformasjon
Vi gir kun tilgang til ikke-offentlig personlig informasjon om deg til selskapets ansatte, tilknyttede og ikke-tilknyttede tjenesteleverandører, slik at de kan levere eller tilby produkter og tjenester til deg, behandle og betjene dine kontoer, samt administrere vår virksomhet.

Med unntak av det som er beskrevet i denne personvernpolicyen, vil din informasjon holdes konfidensiell.  I tillegg har vi fysiske, elektroniske og prosessuelle sikkerhetsanordninger som overholder gjeldende standarder for å sikre denne personlige informasjonen. Noen lover kan forordne ytterligere restriksjoner vedrørende deling av din ikke-offentlige personlige informasjon.

Vi kan også videreformidle informasjon i spesielle tilfeller når vi har grunn til å tro at videreformidling av denne informasjonen er nødvendig for å identifisere, kontakte eller reise sak mot noen som kan ha brutt våre bruksvilkår eller tjenestevilkår, eller noen som forårsaker skade eller innblanding (enten forsettlig eller uforsettlig) i noen av våre rettigheter eller eiendom, våre kunder eller andre.

Vi kan videreformidle eller aksessere kontoinformasjon når vi i god tro mener at loven krever det.

Tredjepart og kompilering av data
Fra tid til annen kan du få tilbud om å få materialer eller spesialtilbud fra tredjeparter. Hvis du velger å få informasjon fra disse tredjepartene, vil vi (med din tillatelse) gi ditt navn og e-postadresse til slike tredjeparter. Vi kan også føre kontroll med hvilke deler av nettstedet brukere besøker og andre statistikker og kompilere denne informasjonen som en hjelp til å skape en bedre opplevelse for brukerne av vårt nettsted. Alt dette gjøres uten å avsløre ditt navn eller annen personlig informasjon for å beskrive våre seere og tjenester for eventuelle partnere, annonsører og andre tredjeparter, samt for andre tillatte formål.

DINE RETTIGHETER
Vi vil bare håndtere dine personlige data for markedsføringsformål når du har samtykket til det. Vi vil gi deg beskjed (før innsamling av dine data) hvis vi planlegger å bruke dine data til slike formål eller hvis vi planlegger å videreformidle din informasjon til en tredjepart for slike formål. Du kan nekte slik bruk ved å merke av de aktuelle boksene på skjemaene vi bruker for å samle inn dataene dine.  Du kan også når som helst nekte videresending av slik informasjon ved å kontakte oss på firmapost.no@jeld-wen.biz.

Vårt nettsted kan fra tid til annen inneholde lenker til og fra nettstedene til våre tilknyttede selskaper eller tredjeparter.  Hvis du følger en lenke til noen av disse nettstedene, må du være oppmerksom på at disse nettstedene har sine egne personvernpolicyer og at vi ikke påtar oss noe ansvar for disse policyene.  Sjekk disse policyene før du oversender personlige data til disse nettstedene.

TILGANG TIL INFORMASJON
Gjeldende datasikringslovgivning gir deg rett til å få tilgang til informasjon som lagres om deg. Din rett på tilgang kan hevdes i samsvar med den lovgivningen.

ENDRINGER I VÅR PERSONVERNPOLICY
Eventuelle endringer vi foretar i vår personvernpolicy i fremtiden vil bli kunngjort på denne siden.

BARNS BRUK AV NETTSTEDER
Våre nettsteder er ikke ment for bruk av barn under 18 år. Det er heller ikke vår intensjon å gi salgstilbud til barn. Dersom dette skulle skje ved et mistak, vil vi straks etter å ha blitt gjort oppmerksom på barnets alder, iverksette tiltak for å endre våre registre og eliminere sjansen for fremtidige tilbud av denne arten.

KONTAKT
Vi tar gjerne mot spørsmål, kommentarer og forespørsler til denne personvernpolicyen på firmapost.no@jeldwen.com.